Välkommen att åka med oss!

trygg taxi - 120 kr INOM VISBY

Åk till och från vårdinrättningar i Visby, t ex  Visby Lasarett, Korpen och vårdcentraler utan stopp på vägen.

pensionär - 120 kr inom visby

Pensionärer åker till och från matbutiker för max 120 kr. Gäller vardagar mellan 09:00-15:00. Enkel resa.

övriga transporter

Vi har avtal med ett flertal företag och organisationer, och utför transporter för bland annat Flygtaxi, Företagstaxi, Samres och Riksfärdtjänsten.

aktuellt

Adressändring Taxi Gotlands postbox har upphört. Vår nya adress är:
Taxi Gotland, Österväg 26, 621 45 Visby

Nytt tillskott

Vi på Taxi Gotland är vädligt glada att vi har fått ansvar att köra Cabonlines App bokningar samt svara på Telefon 0498-50 000 på gotland, I detta avtal ingår att vi har 2 st gula bilar i våran bilpark,  som är stripade med Sverige Taxi
Vi välkommnar Taxi 12 till våran flotta och hälsar alla kunder välkommna i det nya tillskottet.