TaxiGotland_mobil-header

kontaktuppgifter

Taxi Gotland AB
Österväg 26
621 45 Visby

Bokningar via telefon: 0498 - 200 200
Bokningar via mail boka@taxigotland.se
Administrativt ansvarig:
Rosel Bandinge
E-post: administration@taxigotland.se
Telefon: 0498 - 200 203
Organisationsnummer: 556334-6963


TAXI GOTLAND STYRELSE

Ordförande:
Peter Melander
Styrelse:
Christer Jakobsson
Sven Carlsson
Thomas Bergman

 

Vår taxistation hittar du på Österväg 1C, utanför Österport. 

GDPR

Taxi Gotland AB är ansvarig för de personuppgifter som du som lämmnar till oss i samband med att du beställer en taxi.
Personuppgifterna behandlas konfidentiellt och i enlighet med lagstiftning och Taxi Gotland håller en hög nivå på sin datasäkerhet.
Taxi Gotland AB använder dina personuppgifter för att utföra din beställning och ge dig så god service som möjligt i samband med detta. Taxi Gotland AB kan även komma att använda uppgifterna för att förbättra våra tjänster och produkter, anpassa vår kommunikation till dig som får nyhetesbrev och annan information.

Taxi Gotlands använding av dina personuppgifter sker huvudsakligen inom Taxi Gotland, men kan även medföra att dina uppgifter behöver överlämnas till eller samköras med andra register hos våra samarbets partners och leverantörer


Rättelse, insyn och uppsägning av information
Du har givetvis rätt att ta del av av de uppgifter som finns registrerat om dig, om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna korrigeras.

Kund synpunkter

  • Beskriv händelsen